Sten-Tærud skole ble bygget i 1953 og er siden utvidet med lokalene til tidligere Skedsmovollen skole. Skolen har i dag elever på 1–10.trinn. Vi har 535 elever fordelt på 24 klasser (høsten 2014). Skolen har tilgang til kunstgressbane, skaterampe, akebakke og skogsområde. Skolens «miljøverksted» er til for elever som ønsker råd, veiledning og noen som kan lytte.  

Satsningsområder

  • Elevenes læringsmiljø
  • Klasseledelse
  • Utvikle vurderingspraksisen

Valgfag

  • Teknologi i praksis
  • Forskning i praksis
  • Produksjon for salg
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Produksjon for sal og scene