Her kommer referater fra de forskjellige gruppene som arrangerer 17. mai

 

Referat miljøgruppa 2016

Referat dugnadsgruppa 2017

REFERAT FOR LEKEGRUPPA 2016

referat toggruppen 2017

KAFE GRUPPEN

Referat Kafe og kjøkkengruppen 2017

Kafegruppen Mal kakeliste

Arbeidsliste kjøkken2017

Kaferuppen Salgsboder vaktliste MAL

Kafegruppen Vaktliste for kjøkken MAL

 

PLASSERING AV BODENE VED SOL (plan A) ELLER REGN (plan B)

Plan A kart over salgsboder 17 mai

Plan B kart over salgsboder 17 mai

UTLEGGSSKJEMA

Utleggsskjema for FAU ved Sten Tærud