Julegrantenning og juledisco for 4.-7-klassene blir arrangert i samarbeid mellom FAU og skolen rundt 1. desember hvert år.

Skolen, gjerne representert ved rektor Eva Klaussen holder en kort tale, deretter underholder 1.klasse-elever med sang. Så tennes juletreet. Etter at juletrebelysningen er slått på er det gange rundt juletreet. Det serveres også en enkel bevertning. I forbindelse med gangen rundt juletreet spiller korpset, og ungene kan synge gode gamle julesanger.

Skedsmo kommune (park- og idrettsavdelingen) har ansvaret for montering og nedmontering av juletrebelysningen. De må derfor få beskjed så raskt som mulig om når tid vi skal tenne juletrebelysningen, slik at de kan montere det 2 dager i forveien.  Treet er ca. 17 meter høyt! Skedsmo skolekorps eller andre musikkorps bør også bestilles i tidlig – gjerne i august! Det er 1.klasse som står for arrangementet.

Julediscoen starter kort tid etter at vi er ferdige med julegrantenningen. Dette ble arrangert av miljøgruppen for første gang i 2004 og var en ubetinget suksess. Discoen er åpen fra ca. 19.00-21.00.

 

For de som skal arrangere, her er noen nyttige dokumenter.

InvitasjonJulegrantenning2017

Julegrantenning-2017-To-Do-list-og-Erfaringer

2017_ARBEIDSLISTE JULEGRANTENNING

Vaktmal juledisko

Vaktinstruks disco 2017

20171201_Kjoreplan for Julegrantenning 2017

20171202 Prisliste

Utleggsskjema for FAU ved Sten Tærud

Invitasjon juledisco 2017

Oppgaver Juledisco

Handleliste disco 2017

Branninstruks