En dag uken (unntatt ferier og høytider)

1-3.klasse fra kl 18.00 til kl. 18.45
4-10.klasse fra kl.19 til kl. 19.45

Billettpris kr 20,- for barn og kr, 30,- for voksne
(Fint om dere har med mynter)

—————————————————————-

Hver vår prøver FAU å organisere familiesvømming. Dette er et populært tilbud overfor elvene, men det forutsetter at vi foreldre stiller opp som badevakter og livreddere. For å kunne stille som livredder må du gjennomgå et obligatorisk kurs i livredding årlig. Kurset gjennomføres i løpet av en kveld og blir betalt i sin helhet av FAU. For at familiesvømming skal kunne gjennomføres det være en livredder til stede. Hvis ikke blir svømmingen avlyst!

 

Foreldre/foresatte i 2 klasse som har ansvar for å arrangere familiesvømmingen. Klassekontaktene bør derfor tidlig sende ut påmeldingslister til foresatte, og innkalle til livreddingskurs for de som har meldt seg som livreddere. Det naturligvis anledning for foresatte som har barn på andre klassetrinn å melde seg på som badevakt eller livredder. Kravet til gjennomført livredderkurs er absolutt, og kan ikke fravikes selv om en er utdannet/praktiserer som sykepleier eller lege.

 

Familiesvømmingen gjennomføres normalt en gang i uken, og det kreves ikke mye av den enkelte hvis alle stiller opp. Ungene synes svømming er gøy!!!

 

For de som skal arrangere, her er noen nyttige dokumenter:

Familiesvomming

Pameldingsskjema_til_familiesvomming