Author Archives

Archive of the posts written by author: Trine Lunemann.
okt
15

Trygg skolevei

Endelig! Fredag hadde skolen åpning av «Stubben». Stubben er ny gangvei fra fotgjengerfeltet ved Lilleskolen forbi parkeringsplassen. Veien er adskilt med store steiner slik at alle går skjermet fra trafikken og inn på skolens område. I tillegg er det nå skiltet med kjøreretning,…

mar
22

Skolebehovsplan – ute på høring

Skedsmo kommune har ny skolebehovsplan ute til høring. Planen ligger her: Skolebehovsplan. Det er fem ulike forslag fremsatt i planen som er til høring, men det er to som peker seg ut. Forslag nummer 1 er å beholde Sten-Tærud som i dag, men…

mar
15

Trafikksituasjonen ved lilleskolen – til oppfølging

En oppdatering av hva som har skjedd hittil i mars. FaU har tatt kontakt med kommunen og bedt om å få skiltet en innkjøring og en utkjøring. Dette har planavdelingen sagt skal være mulig å få til. Saken skal sendes innom ulike instanser…

feb
15

Trafikksituasjonen ved lilleskolen

I det siste har store snømengder og en hard vinter medført en økning i trafikkfarlige situasjoner på parkeringsplassen i Vestvollveien. FaU oppfordrer foreldre som må kjøre til å vise aktsomhet inne på parkeringsplassen. FaU minner også om at det ikke er tillatt å…

nov
17

Sten Tærud Skole har blitt rettighetsskole

Romerikes Blad skriver at det er noe helt nytt i Norge Sten -Tærud skole er en av to skoler i landet som er plukket ut til et nytt UNICEF-program.   UNICEF Norge har vedtatt å starte en pilot med to norske Rettighetsskoler. I…

nov
14

Ingen penger til vedlikehold i 2018 – artikkelen som stod på trykk i Romerikes Blad 8. november 2018

Nok en gang kan barna på Skedsmokorset bli taperne. Heller ikke i 2018 er det penger til rehabilitering eller nye skoler. Kanskje må de tåle at ingen ting skjer i hele fireårsperioden. – Oi, dette er jo bare trist! Slik var reaksjonen til…

jun
6

Artikkelen som stod på trykk i Romerikes Blad 29. november 2016 er gjengitt i sin helhet her.

Foreldrene mobiliserer for ny skole Én stikkontakt per klasserom SKEDSMOKORSET: I flere av klasserommene er det bare én stikkontakt. Skjøteledning må til for å få brukt pc-er, men da går sikringene. (Helle Karterud, journalist i Romerikes Blad) heka@rb.no, 951 83 782 Dette er…

jun
6

Nødvendig vedlikeholdssvikt av Sten-Tærud over flere år.

I romerikes Blad 10 november 2016 stod det og lese at ny skole skal bygges i Skedsmo. Det er vel og bra, men ikke like flott at det politiske flertallet i kommunen fortsatt synes at det er tilstrekkelig å sikre nok kapasitet til…

jun
1

Ny Logo!

Fau Sten-Tærud skole er stolt av å presentere den nye logoen, som skal profilere foreldrerådet. I første omgang vil den være å se på vår hjemmeside, på brev og annet skriftlig materiell. Etter hvert vil vi vurdere å trykke opp profileringsartikler som skolegensere,…

des
4

Koia konseptet

I samarbeid med skolen har styret vedtatt å engasjere seg i Koia ved å støtte fortsatt drift av Koia med et økonomisk tilskudd. I tillegg jobbes det med å utvikle et leiekonsept for foreldre og elever ut over den tiden skolen selv tar…

Kontakt oss

fau-styret@faustentarud.no
leder@faustentarud.no