Her finner du oversikt over årets arrangementer.

 • AUGUST               Skolestart
 • SEPTEMBER        Foreldremøter – FaU styret deltar på 1. trinn – valg av klassekontakter på 1. og 8. trinn
 • OKTOBER            Årsmøte FaU – åpent møte for alle foreldre – Obligatorisk oppmøte for klassekontakten
 • DESEMBER          Julegrantenning – 1. trinn arrangerer.
 • DESEMBER          Juledisko 4-7 klasse – 7. trinn arrangerer.
 • DESEMBER          Juleball 8-10 klasse – 8-10. trinn arrangerer
 • JANUAR                Familiesvømming – 2. trinn arrangerer.
 • JANUAR                Nyttårsball 7. trinn – 7. trinn arrangerer
 • FEBRUAR             Oppstartsmøte 17. mai komiteer – representanter valgt på årsmøtet
 • APRIL                    Foreldremøter – valg av klassekontakter for neste år
 • MAI                       17. mai – 1. og 3-7. trinn arrangerer
 • JUNI                      Skoleslutt

årshjul

Og her finner du oppgavene sortert på klassetrinn