En oppdatering av hva som har skjedd hittil i mars.

FaU har tatt kontakt med kommunen og bedt om å få skiltet en innkjøring og en utkjøring. Dette har planavdelingen sagt skal være mulig å få til. Saken skal sendes innom ulike instanser (politiet og statens vegvesen), og det er beregnet 3-4 måneder før skiltene er oppe.

13. mars hadde vi møte med skolen, og ble enig om å finne en løsning hvor vi lager gangvei over gresset, slik at det er mulig å krysse veien ved fotgjengerfeltet og gå rett inn på skolens område uten å komme i nærheten av bilene på parkeringsplassen. Det betyr at det blir tryggere å gå til skolen 🙂

Status per nå er at vi venter på pris på å legge til rette for solid gangvei, beplantning langs gresset der parkeringsplassen er, slik at ingen biler kan kjøre inn på gresset, og skaffe en bom som kan låses og åpnes ved behov.

Dersom vi får gangvei og skilter på plass før høsten 2018, setter FAU i gang med gå-til-skolen-aksjoner fra høsten 2018. Dette vil bli endelig bestemt mai /juni 2018.

FaU oppfordrer fortsatt foreldre som må kjøre til å vise aktsomhet inne på parkeringsplassen. FaU minner også om at det ikke er tillatt å kjøre inn på skolens lekeområde mellom 07-17. Det er skiltet med forbud foran porten.

Når du kjører på parkeringsområdet, kjør gjerne inn via åpningen nærmest kirken, og ut ved fotgjengerfeltet. Dersom alle gjør det, vil barna kun ha biler i en retning å forholde seg til.

Enn så lenge er det lurt å lese denne brosjyren fra Trygg Trafikk.

FaU minner også om forbud (kjøretøyforskriften § 15) mot å stå parkert med nærlys, det kan medføre en bot på 2550 kroner av politiet. Barn som løper mellom bilene er umulig å se i lyset fra kjørelysene. Bruk parkeringslysene!