I det siste har store snømengder og en hard vinter medført en økning i trafikkfarlige situasjoner på parkeringsplassen i Vestvollveien.

FaU oppfordrer foreldre som må kjøre til å vise aktsomhet inne på parkeringsplassen. FaU minner også om at det ikke er tillatt å kjøre inn på skolens lekeområde mellom 07-17. Det er skiltet med forbud foran porten.

Kan hende vi også kan oppfordre alle foreldre til å kjøre inn på plassen ved åpningen nærmest kirken og ut igjen ved fotgjengerfeltet?

Dersom alle gjorde det, ville barna kun ha biler i en retning å forholde seg til. FaU vil søke kommunen om å sette opp slik skilting. i tillegg skal vi lage en plan for trafikksikringstiltak med mulige trygg trafikk  aksjoner, samt gå-til-skolen-kampanjer. Mer informasjon kommer!

Enn så lenge er det lurt å lese denne brosjyren fra Trygg Trafikk.

FaU minner også om forbud (kjøretøyforskriften § 15) mot å stå parkert med nærlys, det kan medføre en bot på 2550 kroner av politiet. Barn som løper mellom bilene er umulig å se i lyset fra kjørelysene. Bruk parkeringslysene!

Vi har ingen barn å miste!

Hilsen