Nok en gang kan barna på Skedsmokorset bli taperne. Heller ikke i 2018 er det penger til rehabilitering eller nye skoler. Kanskje må de tåle at ingen ting skjer i hele fireårsperioden.
– Oi, dette er jo bare trist! Slik var reaksjonen til leder av FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) ved Sten-Tærud skole, Trine Lunemann, da hun i går fikk vite hva rådmannen foreslår i budsjettet for 2018. Her er det slått fast at det ikke er penger verken til konseptutredningen for skolene Sten-Tærud og Åsenhagen, eller kommuneøkonomi god nok til rehabilitering eller ny skole i 4-årsperioden.

Dette skriver rådmannen i sitt forslag: «Det er ikke funnet midler til konseptutredning for oppgradering av Åsenhagen og Sten Tærud skoler. Revidert skolebehovsplan legges fram våren 2018, og vil danne grunnlag for hvilke valg som skal gjøres for framtidig skoleutbygging på Skedsmokorset. Slik de økonomiske rammene er nå, er det vanskelig å se at kommunen har anledning til å gjennomføre omfattende rehabilitering eller bygging av ny skole i dette området i nærmeste 4-årsperiode.»

FAU alarmerte I november 2016 skrev RB om den elendige bygningstekniske situasjonen ved Sten-Tærud. Med skolebygg fra 1953 og mangelfull oppussing og oppgradering, slet skolen med mye: Nedslitte toaletter og sprukne vannrør, hull i veggene og en stikkontakt på deling for alle elevenes pc-er i klasserommene. I tillegg var inneklimaet elendig, gulv risikerte man å trå igjennom, kjøkkeninnredning i ferd med å gå i oppløsning på Mat & Helse-rommet og yttervegger råtne. Etter at FAU rykket ut i RB og fortalte om elendigheten, ble det noen påplussinger på 2017-budsjettet. Det rakk til en del forbedringer:

– Vi har fått orden på strøm og kontakter til pc-er, samt pusset opp noen av toalettene for de yngste elevene. Men nå trenger vi blant annet å fornye
elevenes pc-er, forklarer rektor Eva Marie Klausen. Hun sier informasjonen rundt skolebehovsplanen for Skedsmo har vært god, og at hun – som i   fjor – forstår behovet for å bygge nye skoler. Mangler grupperom

– Alt må ses under ett, men vi er også en del av helheten. Min drøm er at elevene på Skedsmokorset skal få samme tilbud som elevene ellers i  kommunen. En skole fra 1953 har jo ikke 2017-nivå, blant annet mangler grupperom, sier rektor.

FAU-leder Trine Lunemann viser til at det fra kommunalt hold ble slått fast allerede i 2011, at den eldste delen ikke er til å leve med. At heller ikke kommunestyrets vedtak fra juni i år skal følges opp, er uholdbart, mener hun.

14. juni vedtok kommunestyret enstemmig, etter at et forslag fra Frp om penger til rehabilitering av Åsenhagen og ny skole for Sten-Tærud i 2018 hadde falt, at penger til konseptvalgutredning og skisseprosjekt for Åsenhagen og Sten-Tærud skoler skulle innarbeides i årsbudsjett for 2017 og handlingsplanen for 2018–2021. Videre het det i vedtaket at « valg av løsninger og prioriteringsrekkefølge gjøres med bakgrunn i revidert Skolebehovsplan ». Det er dette vedtaket rådmannen nå sier ikke kan settes ut i livet.

– Vi bare må få til noe. Nå må politikerne vise vilje og handlekraft til å komme opp med noe til elevene på Skedsmokorset, mener Lunemann. – De kan vente å høre fra oss, varsler FAU-lederen.

Det er ellers penger til ny skole i Lillestrøm i fireårsperioden, riktignok med et års utsettelse. Rådmann Trine Myrvold Wikstrøm skriver at: «Oppstart av skolen i Sophie Radichs vei er skjøvet fra 2018 til 2019 og kapasiteten på skolen foreslås økt til 21 klasser, noe som øker investeringskostnadene med 100 mill. kroner til 400 mill. kroner totalt. I 2017 er det kjøpt et tilleggsareal til opprinnelig tomt for skolen, slik at tomten nå er tilstrekkelig for å bygge en moderne skole. Verdi av tomten  kommer i tillegg til nevnte investeringskostnader.