I romerikes Blad 10 november 2016 stod det og lese at ny skole skal bygges i Skedsmo. Det er vel og bra, men ikke like flott at det politiske flertallet i kommunen fortsatt synes at det er tilstrekkelig å sikre nok kapasitet til elevtallsveksten, men bryr seg ikke om å vedlikeholde skolene som trenger det. Det er et vedlikeholdsetterslep på minst 150 millioner kroner bare på skolebyggene i kommunen. Det sittende flertallet har valgt å avsette alt for lite penger i året til vedlikehold.
Det snakkes lite eller ingenting om forfall på skolene, og da tenkes det spesielt på de to eldste skolene i kommunen, Sten-Tærud og Åsenhagen.

Vi i FAU får tilbakemeldinger fra foreldre angående for eksempel elendige sanitærforhold på lilleskolen, barn som sliter med hodepine pga. dårlig luft, iskalde klasserom på vinterstid etc.

Romerikes Blad ble kontaktet for å høre om de ville lage en sak. Saken ble trykket 29. november i Romerikes blad. Takk til foreldrene som stilte opp denne ettermiddagen for å støtte saken!