Foreldrene mobiliserer for ny skole

Én stikkontakt per klasserom

SKEDSMOKORSET: I flere av klasserommene er det bare én stikkontakt. Skjøteledning må til for å få brukt pc-er, men da går sikringene. (Helle Karterud, journalist i Romerikes Blad)

Dette er hverdagen på en av Skedsmos eldste skoler, Sten-Tærud på Skedsmokorset.

– Administrasjon i Skedsmo har bare brukt klipp og lim i budsjettforslagene sine siden 2013, påpeker Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Sten-Tærud skole.

I en sak til formannskapet i 2011 ble rehabilitering og utbygging samt tilstandsvurdering omsider behandlet.

Da hadde et vindu til foreldre, elever og læreres store forskrekkelse falt ut av store-skolen (mellomtrinnet). Det førte til at det ble satt av fem millioner kroner i 2011-budsjettet til nye vinduer i storeskolen. Noen garderober og toaletter er også oppgradert.

– Bør avvikles

I en sak til politikerne i 2011 slo rådmannen fast at «lilleskolen», det vil si gamle Skedsmovollen skole som nå brukes til 1. – 3. klasseelevene, burde avvikles på sikt og Sten-Tærud skole påbygges og gis en fullstendig arealrevisjon og oppgradering. «Avvikle» betyr i klartekst å rive og bygge nytt.

Skolen som var ment å stå i 20 år, er nå godt over 50 år.

Men nå i 2016 er fortsatt intet skjedd, og det ligger heller ingen forslag om utbedringer inne i forslaget til 2017-budsjett politikerne skal vedta 14. desember. Det bekymrer foreldrene.

– Det er fint at Lillestrøm skal få en ny byskole. Men vi opplever at vi stadig rykker bakover i køen over prioriterte budsjetttiltak, sier nestleder Tone Wangberg, sekretær Helle Christensen og Anita Emblemsvåg i FAU ved Sten-Tærud skole.

Hull i gulv, rør lekker

De forteller om hull i gulv som gjør at du tråkker rett igjennom og lekkasjer i kloakkrør. Om stengte toaletter, og barn som kommer hjem våte i tøyet fordi de ikke har klart «å holde seg». Om stadig kalde klasserom som gjør at de må sitte med boblejakker på inne og dårlig ventilasjon.

Rektor Eva Marie Klausen bekrefter FAU-ernes beskrivelse av situasjonen.

– Ja, dette stemmer. Dette er en skole fra 1953 som ikke er tilpasset dagens behov. Vi får noen ekstrabevilgninger fra kommunaldirektøren noen ganger, men det holder ikke og blir bare «klatting», sier Klausen.

Hun forteller at det er mellom 18 og 30 elever i klassene.

– Dobbelt urettferdig

Wangberg og de andre foreldrene understreker at de og barna deres trives godt på Sten-Tærud, at lærerne er flinke og at miljøet er godt. Dermed er det den faglige kvaliteten de frykter mest for.

– Lærerne må jo bruke unødvendig mye tid på å ordne praktiske ting. Nasjonale prøver er for eksempel vanskelig å gjennomføre fordi klasserommene ikke har god nok elkapasitet for PCer.

Noen klasserom er utbedret, men flere har fortsatt bare en stikkontakt på deling blant alle elevenei klassen, bekrefter tillitsvalgt og IKT-ansvarlig Kenneth Fjeldstad.

FAUerne synes også det er urimelig at skolen må dekke nødvendige kostnader til å lappe på svakhetene innenfor eget driftsbudsjett. Det slippe rjo andre skoler, som har moderne, oppdaterte lokaer, der alt fungerer som det skal. Dermed blir forskjelsbehandlingen på en måte dobbel, eller ytterligere forsterket, mener de.

Også dise forholdene bekrefter rektor. Vi har full forståelse for at Lillestrøm får penger til ny byskole og oppgraderinger, men det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig, mener Klaussen.