I samarbeid med skolen har styret vedtatt å engasjere seg i Koia ved å støtte fortsatt drift av Koia med et økonomisk tilskudd. I tillegg jobbes det med å utvikle et leiekonsept for foreldre og elever ut over den tiden skolen selv tar Koia i bruk. For skoleåret 2015/2016 var prosjektet fortsatt under planlegging. Målet er å få konseptet gjennomført til våren 2017.