”Aksjon skoleveg” er en ordning der fylkeskommunen gir tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og kommunale veger for å bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet og på skolevegene spesielt. I samarbeid med skolen leverte vi følgende innspill høsten 2015:

  1. Parkeringsplassen Lilleskolen.

Sten-Tærud ønsker en mer forutsigbar trafikkavvikling ved at det skiltes for enveiskjøring inn på parkeringsplassen. Forslag innkjøring nærmest kirken, utkjøring i andre enden. Skiltet med innkjøring forbudt der hvor det er utkjøring, samt varselskilt hvor det minnes om at det er påbudt å slå av kjørelys når bilen står stille. Tiltakene vil være med på å sikre fotgjengere i parkeringssonen. I tillegg ønskes parkering-forbudt-skilt foran porten og bedre lysforhold.

  1. Fartsdumper i Gjoleidveien.

Beboere påpeker at det holdes høy fart langs Gjoleidveien, og trafikkfarlige situasjoner oppstår. For å unngå farlige trafikksituasjoner, anbefales det tiltak med fartsdumper. Det er videre ønskelig at kommunen samarbeider med politiet for å legge press på økt trafikk kontroll i området.