Foreldrerådet har ansvar for å arrangere 17. mai hvert år.

Hver klasse har ansvar for ulike deler av arrangementet.

Dugnadene er delt inn i ulike grupper

  • Miljøgruppen: organiserer loddsalg 1. Klasse har ansvaret for dette sammen med 7. klasse
  • Dugnadsgruppen: sørger for pynt av skoleplassen, rigger scener, bord og stoler: 6. Klasse har ansvaret
  • Kafé-gruppen: ansvarlig for organisering av kafeene, og salg av kaker mm: 3. Klasse og 4.Klasse har ansvaret
  • Lekegruppen: sørger for å lage til leker med gevinster: 5 klasse har ansvaret.
  • Tog-gruppen: sørger for at det er vakter langs togruta, at faner er på plass og koordinerer med politiet og de andre skolene i toget. 7. Klasse har ansvaret
  • Koordinaor: Fau leder hjelper til med spørsmål og formidler videre. sikrer at skolen stiller med underholding.

På årsmøtet velges den enkelte leder av den enkelte gruppen blant klassekontaktene i de klassene som har ansvaret. Det skal altså være en person som har ansvaret for å koordinere innenfor sin gruppe, fordele arbeidsoppgaver, lage vaktlister etc.

Referatene fra de som har gjennomført 17 mai året før, ligger under fanen øverst på siden her.